Gurdjieff és az ősi Egyiptom

George Gurdjieff egy misztikus volt, aki elfeledett, ősi tudást élesztett újjá a XIX. és XX. század fordulóján. Két korszak határán élt. Az iparosodás kora előtti világ örökségét hozta el egy olyan világba, amiben a mitológia és a szimbolizmus gyakorlatilag teljesen kihalt.
Fiatal éveiben Gurdjieff megsejtette, hogy létezik olyan tudás amit követve az ember képes önmaga felülmúlására. Azt is sejtette, hogy ilyen tudás eléréséhez különleges erőfeszítés szükséges. Különleges vidékekre szervezett expedíciók segítségével kutatta az ősi tudást, és végül eljutott egy titkos testvériséghez.  Minden amit tudunk Gurdjieff tanuló éveiről önéletrajzi jellegű utalás csupán, a szerző által gondosan misztikus lepelve burkolva. Mindazonáltal az 1910-es oroszországi felbukkanásakor kétséget kizáróan rendelkezett egy egyedi rendszerrel, amelynek segítségével a valódi személyiség kifejleszthető.

Gurdjieff az elsivatagosodás-előtti Egyiptomról

Az idő mindig eltemette a bölcsességet – hol homokba, hol a dzsungel ködébe burkolta, vagy árvízbe merítette alá. Újra és újra, az emberiség tanításainak legjavát az idő megvetemítette, dogmává torzította vagy átpolitizálta vallássá. Gurdjieff elsivatagosodás előtti Egyiptomról szóló történetét úgy értelmezzük, mint ami kifejezi számunkra a megvetemedés előtti bölcsességet, a vallást megelőző tanítást, és a mítoszt, ami még nem vált dogmává. Ezek voltak azok az ékkövek, melyeket megtalált, és a történelem mélyéből kiásva egy új kor számára életre keltett.
Az idő hatása minden korszakra olyan, mint a sivatagi dűnéket simogató szél, amely letűnt generációk nyomait bizonytalanságba burkolja. Minden korszak így kénytelen újra ásni, hogy helyrehozzák amit őseik megpróbáltak rájuk hagyni és azt a maguk javára fordítani. Gurdjieff felfedezései pontosan ilyen ásatások voltak. Ő kiásta azt az ősi bölcsességet amit mítoszok és rítusok őriztek, majd lefordította azt az ipari kor tudományos nyelvére. Tudta, hogy egy bölcsességet tanító tanárnak régésznek is kell lennie. Tudta, hogy nem kell minden korban újra feltalálni a kereket, de újra fel kell fedezni.

Gurdjieff örökségének feltárása

Száz év elteltével a homok gyors ütemben temeti be Gurdjieff örökségét, sürgetve az általa végzett ásatás megismétlését. Tanításának vitalitása friss réteg sivatagi port vonz magához. Egy másik korszak virradt fel Gurdjieff óta, a számítógépek és az Internet kora. Az általa használt forrásokat már lerombolták és számunkra elérhetetlenek, de szellemük továbbra is elérhető: az ősi bölcsesség szelleme tovább él, ugyanolyan élő, mint bármely más korban, egyik generációról a másikra hagyományozódva.
Ez a honlap a “sivatagosodás előtti” Gurdjieffről rajzol térképet. Tanításának eredetéről több réteg port hivatott letörölni. Rendszeres időközönként bejegyzések kerülnek közzétételre a Gurdjieff által követett ősi hagyományokról – Gurdjieff észrevételeivel kiegészítve, és a honlap segítségével elérhetővé tesszük a mai kor számára felbecsülhetetlen útmutatásukat.

Gurdjieff örökségének feltárása

Száz év elteltével a homok gyors ütemben temeti be Gurdjieff örökségét, sürgetve az általa végzett ásatás megismétlését. Tanításának vitalitása friss réteg sivatagi port vonz magához. Egy másik korszak virradt fel Gurdjieff óta, a számítógépek és az Internet kora. Az általa használt forrásokat már lerombolták és számunkra elérhetetlenek, de szellemük továbbra is elérhető: az ősi bölcsesség szelleme tovább él, ugyanolyan élő, mint bármely más korban, egyik generációról a másikra hagyományozódva.
Ez a honlap a “sivatagosodás előtti” Gurdjieffről rajzol térképet. Tanításának eredetéről több réteg port hivatott letörölni. Rendszeres időközönként bejegyzések kerülnek közzétételre a Gurdjieff által követett ősi hagyományokról – Gurdjieff észrevételeivel kiegészítve, és a honlap segítségével elérhetővé tesszük a mai kor számára felbecsülhetetlen útmutatásukat.